HIT! NOWOŚĆ! MOŻESZ ROZWIĄZAĆ SPÓR BEZ WIZYT W SĄDZIE!

MEDIACJE – rozwiązanie konfliktu poza sądem mające moc prawną

Zanim udasz się do sądu, by tam szukać rozwiązania sytuacji konfliktowej, wypróbuj metodę pozasądowego rozwiązania sporu. Wynikiem mediacji będzie ugoda, którą sąd może zatwierdzić i nadać jej klauzulę wykonalności. Wówczas unikasz konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym, wizyt w sądzie, zakończenia sprawy sądowej wyrokiem.

Mediacja kończy się ugodą satysfakcjonująca obie strony, więc nie ma przegranego. 

Oferuję Ci profesjonalną pomoc w zakresie łagodzenia i rozwiązywania konfliktów. Prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe dla Firm i osób fizycznych.

Przygotuję dla Ciebie ugodę, którą złożymy do sądu w celu zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności.

Jak to działa, przeczytaj, proszę, poniżej!

 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego.

Mediacja jest taką formą polubownego rozwiązania sporu rekomendowaną współcześnie i uznawaną przez sądy.  Skonfliktowane strony sporu mogą w pierwszej kolejności udać się do mediatora, zamiast bezpośrednio do sądu

Dlaczego warto wybrać mediacje?

To jedna z najtańszych form rozwiązywania konfliktów. Usługa mediatora jest tańsza niż sprawa w sądzie.

Czas poświęcony na postępowanie mediacyjne jest niewspółmiernie krótszy w stosunku do postępowania sądowego.

Mediacja jest poufna. Strony biorące udział w mediacji mają możliwość bez zbędnego rozgłosu zakończyć swój spór. Mediacja odbywa się poza sądem, w miejscu dogodnym dla stron, może to być biuro mediatora, sala wskazana przez strony, zaciszna kawiarnia.

Mediacja ma charakter nieformalny, mediator dba o sprzyjającą atmosferę, unikasz konieczności wizyt w budynku sądu, co też dla większości niweluje niepotrzebne negatywne emocje. Spotkanie i rozmowa odbywają się na zasadach ustalonych ze stronami sporu, które są akceptowane przez strony i mediatora. Dobra atmosfera i przyjazne miejsce sprzyjają wypracowaniu wspólnych postanowień.

Jeśli mediacja zakończy się spisaniem ugody przed mediatorem, sąd na wniosek stron, niezwłocznie przeprowadza postępowanie zatwierdzające ugodę.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem. Odbywa się to na posiedzeniu niejawnym, czyli strony nie muszą spotykać się w sądzie.

Osoby pozostające w konflikcie obopólnie wyrażają zgodę na treści zawarte w ugodzie. Nie jest tak, jak w wyroku sadu, w którym to sąd decyduje o wyniku zakończenia konfliktu. Unikamy w trakcie mediacji wskazywania winnego i pokrzywdzonego. Zdecydowanie wpływa to na trwałość zasad spisanych w ugodzie. Obie strony je akceptują, więc są przekonane do przestrzegania.

Strony i mediator decydują o czasie trwania mediacji, każda ze stron ma możliwość przerwać mediację, w tym mediator.

Strony mają możliwość przedstawienia swoich racji i decydują o sposobie naprawy doznanych krzywd, w przeciwieństwie do sprawy sądowej, gdzie zapada wyrok, na który strony nie mają wpływu.

Mediacja to rozmowa, nad której przebiegiem czuwa mediator. Profesjonalnie prowadzona mediacja umożliwia wyciszenie konfliktu, zamknięcie przeszłości i wypracowanie nowych, co najmniej neutralnych relacji miedzy stronami na przyszłość.

Osoba bezstronna prowadząca mediację, która wspiera strony w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów. Na tej podstawie mediator wspiera strony w wypracowaniu możliwych rozwiązań. Mediator pomaga stronom skoncentrować się na problemach, uzgodnieniu na czym one polegają, a następnie w wypracowaniu porozumienia, które usatysfakcjonuje wszystkie strony.

Jeśli oczekujesz mediacji przeprowadzonej zgodnie z zasadami, zwróć się do wykwalifikowanego mediatora, który posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji.

Powinien odznaczać się odpowiednimi cechami osobowościowymi: być asertywny, opanowany, stabilny emocjonalnie, doświadczony życiowo, charyzmatyczny, neutralny, z poczuciem humoru.

Z wielu względów trudno scharakteryzować idealnego mediatora językiem prawa. W anegdocie funkcjonującej w środowisku przedstawiono wyliczenie, zgodnie z którym mediatora powinna charakteryzować: cierpliwość Hioba, szczerość Anglika dowcip Irlandczyka, wytrzymałość maratończyka, przebiegłość Machiavellego, znawstwo typów osobowości dobrego psychiatry albo księdza, a do tego skóra nosorożca i mądrość Salomona.

Staram się sprostać tym oczekiwaniomJ

Jestem mediatorem zawodowym, certyfikowanym i rekomendowanym przez Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Mediatorów Sadowych w Poznaniu oraz mediatorem stałym wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie.

ZALETY MEDIACJI Dlaczego warto mediować?

W mediacji jest czas na rozmowę. Spotkanie przy mediacyjnym stole przebiega w znacznie spokojniejszej i przyjemniejszej atmosferze niż sądowa batalia o rację. Mediator łagodzi powstające napięcia, stwarza warunki do rozmowy i pomaga zrozumieć wzajemne obawy i oczekiwania.

W mediacji możecie wyjaśnić sobie wszystkie sporne kwestie i wypracować rozwiązania na przyszłość. Oprócz samych aspektów prawnych, często ważniejsze są aspekty pozaprawne, takie jak komunikacja, wartości etyczne, uczucia, relacje i inne aspekty psychologiczne. Współpraca rodzicielska układa się znacznie lepiej w przypadku porozumienia, niż w przypadku wyroku.

W mediacji to Wy decydujecie. Możecie wziąć sprawy w swoje ręce. Mediator nie narzuca rozwiązań, nie wydaje wyroku. To Wy podejmujecie decyzję w jaki sposób chcecie rozwiązać spór. Mediator może Wam w tym pomóc. Może też przedstawić różne pomysły, ale ostateczna decyzja należy do Was.
Jeśli mediacja jest skierowana przez sąd, to trwa ona od jednego do trzech miesięcy. W przypadku mediacji umownej (pozasądowej) czas jej trwania jest ustalany indywidualnie między stronami i mediatorem. Często już na pierwszym posiedzeniu strony wypracowują ugodę.
W mediacji nie ma przegranych. Tutaj każdy wygrywa: win-win. Mediator nie rozstrzyga sporu. Porozumienie wypracowane podczas mediacji jest akceptowalne dla każdej ze stron. To Wy decydujecie, jaka będzie treść ugody.