Mediacje gospodarcze prowadzone są pomiędzy podmiotami gospodarczymi w obrębie sporów wnoszonych do Sądów Gospodarczych, są to:

  • spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów,
  • spory o zapłatę z tytuły wykonywanych umów,
  • spory dotyczące zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów,
  • spory o ustalenie odszkodowań,
  • spory o ustalenie roszczeń wspólników i akcjonariuszy,
  • spory w postępowaniach upadłościowych lub naprawczych,
  • spory przy pracach budowlanych.

Napisz do nas

Email

kontakt@ivkapogodna.pl

mediacje@ivkapogodna.pl