Mediacje rodzinne to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny.
Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być:

 • sprawy rozwodowe,
 • sposób sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie,
 • kontakty z dzieckiem; sposoby i harmonogram kontaktów z dzieckiem, zarówno osobistych, jak i z użyciem innych technik komunikacyjnych (telefonicznych, internetowych), w tym określenie zasad pokrywania ich kosztów;
 • kontakty z dzieckiem przez pozostałych członków rodziny;
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • udział w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczególności w zakresie wyboru szkoły, profilu nauki, opieki zdrowotnej;
 • określenie zasad wychowawczych i systemu wartości przekazywanego dziecku;
 • wysokość alimentów;
 • określenie zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka;
 • spory spadkowe
 • konflikty miedzy rodzicami i dziećmi
 • konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych
 • podział majątku po rozwodzie,
 • sprawy spadkowe,
 • konflikty w rodzinie.

Napisz do nas

Email

kontakt@ivkapogodna.pl

mediacje@ivkapogodna.pl