Szkoła, w ostatnich latach, często postrzegana jest jako miejsce, gdzie spotyka się akty agresji i przemocy. Mediacje szkolne i mediacje rówieśnicze promują budowanie bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły oraz rozwiazywanie konfliktów bez przemocy.

Mediacja to doskonałe narzędzie. Pomaga zrozumieć potrzeby drugiej strony i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Uczy tolerancji, szacunku i odpowiedzialności. Usprawnia komunikację i pomaga odbudować relacje. 

Przedmiotem mediacji szkolnych i rówieśniczych są:

  • Spory pomiędzy rodzicami a nauczycielami,
  • Spory pomiędzy rodzicami a dyrekcją i kadrą zarządzającą
  • Konflikty pomiędzy rodzicami uczniów dotyczące kwestii szkolnych,
  • Spory pomiędzy szkolą a instytucjami współpracującymi lub zewnętrznymi,
  • Konflikty wewnątrz kadry pedagogicznej, konflikty między nauczycielami a dyrekcją lub pracownikami administracyjnymi.

Napisz do nas

Email

kontakt@ivkapogodna.pl

mediacje@ivkapogodna.pl