Mediacje – spotkania stron w dowolnym miejscu oraz online

Zanim udasz się do sądu, by tam szukać rozwiązania sytuacji konfliktowej, wypróbuj metodę pozasądowego rozwiązania sporu. Wynikiem mediacji będzie ugoda, którą sąd może zatwierdzić i nadać jej klauzulę wykonalności. Wówczas unikasz konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym, wizyt w sądzie, zakończenia sprawy sądowej wyrokiem.

Mediacja kończy się ugodą satysfakcjonująca obie strony, więc nie ma przegranego. 

MEDIACJA-spotkanie Stron i mediatora
mające na celu:

 

  • rozwiązanie ewentualnego konfliktu;
  • wypracowanie rozwiązania sporu przez osoby zainteresowane, przy udziale mediatora, bez narzucania rozwiązań    przez osoby trzecie;
  • wypracowanie modelu rozwiązania, który będzie SATYSFAKCJONOWAŁ wszystkich uczestników mediacji, bez wyrokowania, kto ma rację;
  • budowanie takich relacji między uczestnikami, które pozwolą na kontakty w przyszłości;
  • wypracowanie ustaleń, które satysfakcjonują uczestników oraz  sporządzenie ugody w wyniku współpracy uczestników, bez narzucania rozstrzygnięć przez sąd.

UWAGA!!!!!!! MEDIACJA ONLINE

MEDIACJA ELEKTRONICZNA (e-mediacja, mediacja online), której rola wzrosła szczególnie w czasie pandemii, to proces rozwiązywania konfliktów, w którym mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Mediator kontaktuje się ze stronami m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego czy wideokonferencji.

Oszczędzasz czas i pieniądze, uczestniczysz w procesie mediacyjnym  z dowolnego miejsca!

Pierwsze spotkanie, podczas którego określimy rodzaj mediacji i potencjalne sposoby rozwiązania konfliktu – bezpłatnie!!!

Zasady mediacji:

  • dobrowolność – nikt nie jest obligowany do uczestnictwa (inaczej niż w sądzie, gdzie jest obowiązek stawiennictwa), ale Strony godzą się na udział, więc identyfikują z podejmowanymi uzgodnieniami;
  • akceptowalność – Strony zgadzają się na zasady mediacji, współuczestniczą w ich realizowaniu ( w sądzie nie mają na to wpływu);
  • poufność – Strony i mediator zachowują tajemnicę;
  • bezstronność – mediator dba o zachowanie równowagi stron, nie wskazuje winnego i pokrzywdzonego, dąży do rozwiązania konfliktu akceptowalnego dla obu stron);
  • neutralność – mediator nie narzuca Stronom sposobu rozwiązania sporu, dba o poprawność sporządzonej ugody, by sąd zatwierdził ją, co będzie miało wiążące konsekwencje równe decyzji sądu.

 

Mediacja ma charakter nieformalny i prywatny, odbywa się w miejscu przyjaznym,
w ustalonym ze Stronami czasie. Oszczędzi Ci stresu, czasu   i kosztów. Jej wynik, po zatwierdzeniu przez sąd, ma wszystkie konsekwencje formalne.

Jestem mediatorem zawodowym wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych
Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, chętnie Ci pomogę!

 

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego.
Napisz, wspólnie ustalimy, co będzie najlepsze w Twojej sytuacji.